برنامه با توجه به این که از سرویس های ابری استفاده می کند از تعرفه پایینی برخورد است و برنامه احتیاج به نصب و راه اندازی ندارد و از طریق تبلت موبایل و کامپیوتر با اتصال به اینترنت هر جا و هر زمان می توانید به آن متصل شوید و همینطورقابلیت بروزرسانی خودکار دارد